تاریخ اسلام
 

به اطلاع معرفت جویانی که در کلاس تاریخ ثبت نام کرده اند می رسانداز این پس می توانید فایل های صوتی کلاس و برخی از اسناد که توسط استاد در کلاس معرفی می گردد را در اینجا دریافت و مشاهده نمایید.

کتاب خاطرات مستر همفر