• صحیفه
  سجادیه

 • صحیفه
  استغفار

کانون سجادیه
 

صحیفه سجادیه کامله:
مجموعه‌ای از 75 دعا و نیایش بوده‌است که امام سجاد علیه السلام املا کرده و امام باقر علیه السلام و برادرش زید بن علی آن را در دو نسخه نوشته‌اند. نسخه زید بن علی به فرزندش یحیی بن زید می رسد و او آن را برای حفاظت از تصاحب بنی امیه به متوکل بن هارون می‌دهد. متوکل بن هارون که از اصحاب امام صادق علیه السلام است مجموعه‌ای را که در اختیار داشته به امام صادق علیه السلام عرضه کرده و با نوشته امام محمد باقر مقابله می‌کند و هیچ اختلافی در آن ها نمی یابد. آن گاه مطابق با وصیت یحیی بن زید آن را در حضور امام صادق علیه السلام به محمد و ابراهیم دو فرزند عبدالله بن حسن تحویل می دهد پس از آن امام صادق علیه السلام خود صحیفه را بر متوکل املا می نماید متوکل خود در این مورد می گوید: «امام صادق علیه السلام هفتاد و پنج دعا به من املا فرمود. یازده باب آن از دستم رفت و شصت و چند باب آن را حفظ کردم...».
صحیفه سجادیه ای که اکنون در دسترس ماست، پنجاه و چهار دعا دارد که دعای اولش «فی التحمیدلله عزوجل» و دعای آخرش «دعاؤه فی استکشاف الهموم» است.

 • مسابقه کتابخوانی"ضرورت رجوع به صحیفه"
  کانون سجادیه با همکاری کافه کتاب حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز قزوین برگزار می کند.

 • ویژه برنامه شهادت امام سجاد علیه السلام، با موضوع انسان و نیاز به صحیفه
  دکتر بهشتی پور در مقدمه ضرورت نیاز ما به صحیفه فرمودند که کلیات دین ما به سه قسمت احکام و اخلاق و عقاید تقسیم می شود و این تقسیم بندی تمام حوزه دین را پوشش می دهد.که تقدم بحث از این بین با اعتقادات است اگر اعتقادات ما درست نباشد هیچ عملی از اعمال ما در جای خود قرار نمی گیرد . انسان باید به سرعت اعتقادات بنیادی خود را درست کند . 1. گام اول در این مسیر معرفت و شناخت 2. گام دوم حرکت براساس شناخت است.

 • مقام معظم رهبری
  نکات صحیفه سجادیه

 • مقام معظم رهبری
  بیانات

 • مقام معظم رهبری
  صحیفه3

مقالات